S*Bergsjökattens Einar
 

18 månader

 

1 år

 

6 månader

 

12 veckor

 

9 veckor

 

7 veckor

 

5 veckor